Mark Salvatus’ Secret Garden 2 Critique

Silip sa Selda Kinse by: Maria Portia Olenka C. Placino Sa isang tunay na selda—madilim, masikip, mabaho. Hindi makakilos. Walang buhay. Hindi makahinga. Nakakulong. Halos mahawakan ang katabi, naamoy ang mga pawisang katawan. Hindi makatakas sa isang kahon na walang buhay. Ganito ang selda, and kulungan. Walang pag-asa. Walang patutunguhan. Halaman. Liwanag. Pag-asa. Ito ang... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: